Pieni mekkoon pukeutunut tyttö utuisessa vuoristomaisemassa.

YK:n Agenda 2030:
Ei jätetä ketään jälkeen

YK on julkaissut vuonna 2015 kunnianhimoisen
kestävän kehityksen suunnitelman Agenda 2030.
Tämä tavoiteohjelma koskee kaikkia YK:n jäsenmaita,
ja se yrittää parantaa kaikkialla maailmassa
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöpoliittisia oloja.

Ensimmäinen tavoite on poistaa maailmasta köyhyys.
Muita tärkeitä tavoitteita ovat
• ihmisoikeuksien toteutuminen
• sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen
• terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen
• luonnonvarojen ja ympäristön suojeleminen.

Kulttuuriperintö on tärkeä osa kestävää kehitystä.
Parasta on, kun kulttuuri edistää kestävää kehitystä
ja kestävä kehitys vahvistaa kulttuuria.
UNESCO on todennut,
että kulttuuriperintö ja Agenda 2030 liittyvät toisiinsa.

YK:n yleiskokous on korostanut,
että kaikki kulttuurit voivat edistää kestävää kehitystä.
Kestävään kehitykseen kuuluu,
että kaikki pitävät huolta kulttuurisesta moninaisuudesta.
Se edistää sitä, että kulttuurit ymmärtävät toisiaan.
Yhteistyö tukee rauhaa ja ihmisoikeuksia.

YK aikoo seurata tarkasti,
miten Agenda 2030:n kestävä kehitys toteutuu.
YK haluaa onnistua niin kuin se on onnistunut
viime vuosikymmeninä monissa asioissa.
Esimerkiksi:
• Äärimmäinen köyhyys väheni
50 prosenttia vuosina 1999–2015.
• Vuonna 1990 oli kehittyvissä maissa
aliravittuja yli 23 prosenttia.
Vuonna 2014 aliravittuja oli
enää alle 13 prosenttia.
• Alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus väheni
vuosina 1990–2014 yli 50 prosenttia.

Koronapandemiasta on tullut ongelma
kestävän kehityksen edistämisessä.
Siksi vaatii paljon ponnistelua,
että tavoitteet saavutetaan.

Agenda 2030 sisältää yhteensä
17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta.
Niihin on 200 mittaria,
joita käytetään kaikkialla maailmassa.
Tavoitteita edistävät hallitukset, paikalliset hallinnot,
kansalaisjärjestöt ja yksityinen sektori.
Agendan 2030:n tärkeä periaate on:
”Ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen”.

Me kaikki voimme edistää kestävää kehitystä.
Myös sinä.

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista YK- liiton sivuilta

Kaupungistuva maailma

Yli puolet maailman asukkaista
asuu jo nyt kaupungeissa.
Myös kehittyvät maat kaupungistuvat nopeasti.
On arvioitu, että 20 vuoden päästä
kaupungeissa asuu kaksi kertaa enemmän ihmisiä
kuin nyt eli 4 miljardia ihmistä.

Lue lisää

Joukko ihmisiä istuu muovisten pöytien ympärillä kahvilassa. Väkeä on paljon. Taaempana autoja parkkipaikalla. Horisontissa näkyy torni.
Takaisin ylös