En mörkhårig kvinna sitter på ett kafé. Kvinnan har ett koncentrerat ansiktsuttryck. I bildtexten förekommer namnet Zahra Karimy.

Att påverka är att bry sig

Att påverka är att bry sig
Vi lever alla i samma värld.
Därför har vi ansvar för den hållbara framtiden.
Vad kan jag göra?
Ett hurdant sätt att påverka kunde passa dig?
Kolla på videon
vad unga modiga personer anser om att påverka.

Kolla på videon

Back to top