Människor har samlats kring plastborden på ett kafé. Det är mycket folk här. Bilar på en parkering i bakgrunden. Vid horisonten kan vi urskilja ett torn.

En urbaniserad värld

Mer än hälften av jordens befolkning
bor nu i städer.
Urbaniseringen ökar snabbt i utvecklingsländerna.
Man har beräknat att mer än dubbelt så många
som nu kommer att bo i städer om
20 år, det vill säga 4 miljarder människor.
Därmed öppnar sig nya möjligheter för utvecklingsländerna,
samtidigt som det också för med sig stora sociala,
ekonomiska och miljörelaterade problem.

Världen förändras i allt snabbare takt.
Det är en utmaning även för texterna i den här utställningen.
Vad kan man skriva om viktiga teman
när förhållandena förändras så snabbt?
Därför är det alltid vissa saker som inte sägs.

För mer information:
Titta på Rauli Virtanens länktips

FN:s Agenda 2030: Ingen människa ska lämnas utanför

År 2015 publicerades Agenda 2030,
FN:s dittills mest ambitiösa plan för hållbar utveckling.
Handlingsplanen gäller FN:s samtliga medlemsländer,
och avsikten är att förbättra de ekonomiska, sociala
och miljöpolitiska förhållandena överallt i världen.

Lue lisää

Liten flicka i klänning i disigt bergslandskap.
Back to top