I förgrunden en leende kvinna i hatt med brätten som sitter på en hög av halm. En mulen dag. Trollslända prövar sina vingar. I bakgrunden en man med ryggen mot kameran. Han plockar någonting på åkern.

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

på resa jorden runt med Rauli Virtanen

I samarbete med

Vattenbuffel som drar en kärra. I kärran sitter en man med tömmarna i sina händer. I bakgrunden åkrar där det växer enstaka träd.

Välkommen

Välkommen med på en resa till fem länder!
I den här utställningen hittar du bilder från länder
där Finland bedriver utvecklingssamarbete:
Nepal, Afghanistan, Kenya, Etiopien och Myanmar.

I huvudrollen ser vi enskilda individer
och deras berättelser om överlevnad
och hur klara kriser.
Deras uthållighet har satt bestående spår hos mig,
liksom också deras tro på en bättre morgondag
och satsningarna på barnens framtid.

Allt sedan 1970-talet har jag besökt
de här länderna flera gånger.
Jag har beskrivit utveckling och framgång i de här länderna
men också bakslag,
där Afghanistan och Myanmar är de mest upprörande exemplen.

Nu överskuggas utvecklingen i de här
länderna av coronapandemin.

Mina utställningstexter har omarbetats till lättläst eller LL,
eftersom lättläst svenska stöder hållbar utveckling:
en av målsättningarna är jämlikhet.

Rauli Virtanen

FN:s Agenda 2030:
Ingen människa ska lämnas utanför

År 2015 publicerades Agenda 2030,
FN:s dittills mest ambitiösa plan för hållbar utveckling.
Handlingsplanen gäller FN:s samtliga medlemsländer,
och avsikten är att förbättra de ekonomiska, sociala
och miljöpolitiska förhållandena överallt i världen.

Läs mer

Liten flicka i klänning i disigt bergslandskap.

En urbaniserad värld

Mer än hälften av jordens befolkning
bor nu i städer.
Urbaniseringen ökar snabbt i utvecklingsländerna.
Man har beräknat att mer än dubbelt så många
som nu kommer att bo i städer om
20 år, det vill säga 4 miljarder människor.

Läs mer

Människor har samlats kring plastborden på ett kafé. Det är mycket folk här. Bilar på en parkering i bakgrunden. Vid horisonten kan vi urskilja ett torn.
Här ser vi Rauli Virtanen tillsammans med några nepaleser på en gruppbild. De ler mot kameran.

Om Rauli Virtanen

Rauli Virtanen är fackboksförfattare, frilansjournalist, regissör och producent.
Han har bland annat belönats med Statens pris för informationsspridning och tidskriften Suomen Kuvalehtis journalistpris.

Virtanen har rapporterat från krisområden och utvecklingsländer på olika håll i världen.
Åren 2015–2016 innehade han uppdraget som gästprofessor i journalistik vid Tampereen yliopisto (Tammerfors universitet).

Back to top