Intill en åker med mogen säd binder odlarna kärvar. De sitter på huk.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen

Kestavatkaupungitjayhteisot.fi

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen kestavatkaupungitjayhteisot.fi

Helinä Rautavaaras museum strävar efter att garantera tillgängligheten till de digitala tjänsterna på webbplatsen kestavatkaupungitjayhteisot.fi enligt lagen 306/2019 om tillhandahållande av tjänster för allmänheten.

Webbplatsen kestavatkaupungitjayhteisot.fi uppfyller kraven som föreskrivs i lag 306/2019 om tillhandahållande av digitala tjänster. Brister i tillgängligheten anges nedan under rubriken “Innehåll som inte är tillgängligt”.

Innehåll som inte är tillgängligt

Tills vidare har inget otillgängligt innehåll identifierats. Vänligen rapportera eventuella tillgänglighetsproblem till museichefen Ilona Niinikangas på e-postadressen ilona.niinikangas@helinamuseo.fi eller per telefon 046 8511 815

Rapportering om tillgängligheten

Rapporten utfärdades 13.9.2022 och uppdaterades 13.9.2022.

Rapporten är sammanställd av Digitoimisto Dude Oy och baserad på expertbedömning. Brister som har identifierats i bedömningen av tillgängligheten har åtgärdats eller kommer att åtgärdas snarast.

Respons och kontaktuppgifter

Har du observerat några brister i tillgängligheten? Låt oss veta! Vi kommer att försöka lösa problemet så fort som möjligt! Du kan kontakta oss via e-post eller telefon.

Back to top